Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce

Výzvy a akce

Na této stránce naleznete přehled aktuálně vyhlášených výzev a plánovaných seminářů a jiných akcí. Pro filtraci výzev dle operačního programu, prioritních os, oblastí podpory a dalších kritérií využijte "Rozšířené vyhledávání" na záložce "VÝZVY".

Předběžné harmonogramy výzev

Harmonogram výzev je veřejně dostupný dokument sloužící žadatelům k získání včasné informace o tom, kdy budou vyhlašovány nové výzvy, na co budou zaměřeny a kolik prostředků řídicí orgán na výzvu vyčlenil.

V současné chvíli jsou všechny české programy schváleny Evropskou komisí. Na základě toho již některé řídicí orgány první výzvy vyhlásili, jiné je intenzivně připravují. Vzhledem k tomu, že do přípravy harmonogramu výzev na rok 2015 vstupuje velmi mnoho faktorů, jsou harmonogramy aktualizovány častěji.

Aktuální výzvy a jejich harmonogramy můžete nalézt v této sekci nebo na webových stránkách jednotlivých programů.

Poslední aktualizace proběhla 10. 4. 2017 (OPIK).


    OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost [MS Excel, 32.11KB] 

    OP Výzkum, vývoj a vzdělávání [MS Word, 178.05KB]

    OP Zaměstnanost [MS Excel, 81.39KB]

    OP Doprava 2016 [MS Excel, 21.39KB] a     2017 [MS Excel, 17.38KB]

    OP Životní prostředí [MS Excel, 60.23KB] ,     OPŽP k CLLD a ITI [MS Excel, 51.3KB]

    Integrovaný regionální OP [MS Excel, 23.08KB]

    OP Praha - pól růstu ČR [MS Excel, 117.06KB]

    OP Technická pomoc [MS Excel, 36.67KB]

    OP Rybářství [MS Excel, 18.32KB]

    Program rozvoje venkova [MS Excel, 52.31KB]

    Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika [MS Excel, 52.55KB]


 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven