Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 9. výzva OP Rybářství - opatření 2.2 ...

9. výzva OP Rybářství - opatření 2.2. záměr b)

Číslo výzvy: 10_17_009
Druh výzvy: kolová
Operační program: 10 Operační program Rybářství
Prioritní osa: 10.2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje
Investiční priorita: 10.2.102 Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků
Oprávnění žadatelé: Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 3 tuny za rok a příjmy/výnosy z akvakultury vyššími než 50 % celkových příjmů podniku. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.
Více informací na: www.eagri.cz    
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 28.03.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 04.04.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 24.04.2017

Aktuality

Datum Popis
10.04.2017 Změna stavu: Stav výzvy se změnil na: Otevřená

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven