Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů ...

Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS Labské skály

Číslo výzvy: 036/03_16_047/CLLD_15_01_184
Druh výzvy: kolová
Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Obce ,Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, obchodní korporace OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 29.04.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10.02.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 10.04.2017

Aktuality

Datum Popis
17.04.2017 Změna stavu: Stav výzvy se změnil na: Uzavřená

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven