Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Výzva č. 02_17_048 pro Předaplikační ...

Výzva č. 02_17_048 pro Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP

Číslo výzvy: 02_17_048
Druh výzvy: kolová
Operační program: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita: 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Oprávnění žadatelé: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI.
Více informací na: www.msmt.cz    
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 10.02.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10.02.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 20.06.2017

Aktuality

Datum Popis
13.02.2017 ostatní změny : Název: Odebrání hesla pro otestování Datum: 10.2.2017 Zadavatel: Josef Kotouček Text: Odebrání hesla pro otestování

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven