Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > SPOLUPRÁCE - TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY ...

SPOLUPRÁCE - TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY - II. VÝZVA

Číslo výzvy: 01_16_057
Druh výzvy: kolová
Operační program: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Investiční priorita: 01.1.02 Podpora podnikových investic do inovací a výzkumu a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzděláváním, zejména prostřednictvím vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových podpůrných technologií a šíření technologií pro všeobecné použití
Oprávnění žadatelé: Technologická platforma
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 08.02.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 01.03.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 01.06.2017

Aktuality

Datum Popis
13.02.2017 ostatní změny : Nastavení DotInfo

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven