Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Výzva na předkládání žádostí o NFP č ...

Výzva na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Číslo výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Druh výzvy: kolová
Operační program: 12 INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
Prioritní osa: 12.2 Kvalitní životní prostředí
Investiční priorita: 12.2.3 Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)
Oprávnění žadatelé: - stát a jeho organizační složky; - územní samospráva a její organizační složky; - organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí; - nevládní (nestátní) neziskové organizace; - zájmová sdružení právnických osob; - okresní a krajské organizace cestovního ruchu; - Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).
Více informací na: www.sk-cz.eu    
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 8. 1. 2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 4. 2018
Více informací naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven