Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 22. výzvu k předkládání projektových ...

22. výzvu k předkládání projektových záměrů v Olomoucké aglomeraci

Statutární město Olomouc jako nositel integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace vyhlašuje 22. výzvu k předkládání projektových záměrů --NEMOVITOSTI--
Číslo výzvy: 22
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Investiční priorita: 01.2.06 Podpora podnikání, zejména usnadněním hospodářského využívání nových myšlenek a podporou zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů
Oprávnění žadatelé:
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 12. 2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2018

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Připojené soubory