V souvislosti s přijetím metodického pokynu č. 46 upravil ŘO IOP výzvu na předkládání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v IOP , vyhlášenou ŘO IOP dne 6. 8. 2008 a ukončenou dne 31. 12. 2008. Změna výzvy se týká ukončení realizace schválených  IPRM z původního termínu 30. 6. 2015 na nový termín 30. 11. 2015.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena