Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Seznam operací

Seznam operací / Seznam příjemců finanční podpory

V seznamu operací (příjemců) naleznete všechny realizované projekty/operace v období 2014-2020. Jsou zde zařazeny pouze projekty s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory.
Seznam operací obsahuje povinné náležitosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.

Seznam operací pro období 2014-2020 je aktualizován 1x měsíčně. Zpravidla se uzavírá k poslednímu dni v daném měsíci. Vložen je do 15. dne v následujícím měsíci.

Vzhledem k velkému počtu položek v seznamu operací (příjemců) může dojít u starších verzí MS Office k technickému omezení při použití automatického filtru. Ucelený výběr všech položek pomocí automatického filtru umožňuje pouze MS Office verze 2007 a novější.

Seznam operací pro programové období 2014-2020