Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Seznam příjemců

Seznam příjemců finanční podpory

V této sekci naleznete seznam příjemců operačních programů v programovém období 2007–2013 a 2014-2020.

Vzhledem k velkému počtu položek v seznamu  příjemců může dojít u starších verzí MS Office k technickému omezení při použití automatického filtru. Ucelený výběr všech položek pomocí automatického filtru umožňuje pouze MS Office verze 2007 a novější.

Pro programové období 2014 a 2020 jsou v současné chvíli dostupné pouze základní informace o schválených projektech. Seznam bude aktualizován a rozšířen o další parametry na podzim 2016, kdy vyjde pod názvem Seznam operací.

Seznam příjemců pro programové období 2007-2013

Přehled projektů za programové období 2007-2013