Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Regenerace Benešovy třídy v Hradci ...

Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa, 1. část

  • Hradec Králové

Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa, 1. část

Předmětem regenerace Benešovy třídy je celkové zkvalitnění veřejného prostranství a funkční zlepšení celého prostoru s ohledem na současnou poptávku a potřeby místních obyvatel. Benešova třída byla vystavena cca před třiceti lety v netypickém dvouúrovňovém architektonickém řešení se zásobovacími komunikacemi a podúrovňovým parkováním. Většína prvků, zejména kovové konstrukce, střešní výplně a podhledy již neodpovídají funkci a mnohdy ani bezpečného provozu.
Konkrétním předmětem tohoto projektuje řešení stavebních úprav dvou stávajících pěších komunikací za bytovými domy ve směru od Benešovy třídy. Účelem je vytvoření nové obslužné komunikace ve funkční třídě C v kategorii MO2 12,0/4,0/50, která bude sloužit pro zásobování a vjezd vozidelHasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Součástí je také řešení inženýrských sítí nacházejících se v této komunikaci.
Jedná se o trvalou stavbu.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa, 1. část

Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Žadatel: Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.08140
Zahájení projektu: 2. 5. 2012
Ukončení projektu: 30. 9. 2012

Výše dotace EU: 7 766 903 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 370 631 Kč
Celková dotace: 9 137 534 Kč
Celková částka: 9 137 534 Kč

Galerie