Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Vzdělávejte se pro růst! - pracovní ...

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

 • Praha 2
 • , Příbram
 • , České Budějovice
 • , Plzeň 1
 • , Karlovy Vary
 • , Ústí nad Labem‒město
 • , Liberec (nečleněné město)
 • , Hradec Králové
 • , Pardubice I
 • , Jihlava
 • , Brno‒střed
 • , Olomouc
 • , Zlín
 • , Ostrava‒Jih
Cílem projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ) v podobě veřejně prospěšných prací a vyhrazených společensky účelných pracovních míst. Tyto nástroje budou nově zasazeny do kontextu nových opatření realizovaných na poli politiky zaměstnanosti v souvislosti s veřejnou službou. Politika zaměstnanosti bude realizována prostřednictvím navazujících opatření a nástrojů. Veřejně prospěšné práce a vyhrazená společensky účelná pracovní místa (dále jen VPP a SÚPM vyhrazená) by tak měly mimo jiné navazovat i na veřejnou službu, kdy jednotlivým klientům, kteří se osvědčí, bude nabídnuto pracovní uplatnění v rámci těchto nástrojů APZ, které jsou předstupněm získaní pracovního uplatnění u běžného zaměstnavatele. VPP a SÚPM tak budou do určité míry použity jako motivační nástroj pro klienty veřejné služby, kteří budou mít skutečný zájem získat trvalé zaměstnání. Tímto pak bude zajištěna kontinuálnost a metodická jednotnost ve využívání těchto nástrojů APZ a nových metod práce s dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání. Zároveň projekt předpokládá možnost přesouvání finančních prostředků mezi oběma nástroji APZ (VPP a vyhrazených SÚPM) a tím flexibilněji reagovat na aktuální situaci na celorepublikovém i regionálních trzích práce. Projekt bude realizován prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce České republiky a jejich kontaktních pracovišť. Úřad práce České republiky postupuje při realizaci aktivit tohoto projektu v souladu s pravidly ESF a v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen zákon o zaměstnanosti).

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Vysočina, Zlínský kraj
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Žadatel: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Výše dotace EU:9 021 621 443 Kč
Veřejné zdroje ČR:1 592 050 843 Kč
Celková dotace:10 613 672 286 Kč
Celková částka:10 613 672 286 Kč