Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Škola pro všechny

Škola pro všechny

  • Praha 4
Projekt je zaměřen na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a zajištění rovných příležitostí pro tuto cílovou skupinu. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci partnera, kteří v rámci projektu získají nové kompetence. V projektu bude zapojen partner, na jehož cílovou skupinu je projekt zaměřen. V rámci projektu budou vytvořeny podmínky pro inkluzivní vzdělávání s cílem zajistit rovné příležitosti pro všechny žáky školy partnera se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci projektu bude inovován systém vyučování (společné dílny), rozšířen systém mimoškolních aktivit, vytvořen systém doučování, přípravy a odborné pomoci pro žáky se SVP. V rámci projektu budou zvýšeny kompetence pedagogických pracovníků partnera, kteří budou proškoleni v potřebných tématech - v oblastech práce se žáky se SVP podporujících rovný přístup ke vzdělávání. V rámci projektu bude podpořeno celkem 51 žáků. Ve všech výstupech uplatňujeme inkluzivní přístup.VÝSTUPY PROJEKTU: 8 inkluzivních dílen (včetně metodik) 10 volnočasových aktivit (včetně metodik práce s žáky s SVP) Doučování pro 51 žáků s SVP ve třech předmětech 10 pedagogů partnera bude proškoleno v oblastech práce se žáky s SVP

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: "Educational Association, o. s."
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36375
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 30. 3. 2015

Výše dotace EU: 1 366 731 Kč
Veřejné zdroje ČR: 241 188 Kč
Celková dotace: 1 607 919 Kč
Celková částka: 1 607 919 Kč