Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Rozvoj individuální péče o žáky se ...

Rozvoj individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na Malostranské základní škole

  • Praha 1
Potřeba realizace projektu na Malostranské ZŠ vychází z vysokého počtu žáků na naší základní škole (aktuálně 77 integrovaných žáků z celkového počtu 312). Projekt navazuje na již ukončený projekt "Vytvoření systému podpory a integrace žáků se specifickými poruchami učení na Malostranské ZŠ", který byl zaměřen na celkovou koncepci práce se žáky se SVP, komplexní vzdělávání pedagogů a tvorbu/doplnění pomůcek pro práci se žáky se SVP. Hlavním cílem projektu je rozvoj systému individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) v rámci jejich vzdělávání na Malostranské ZŠ. Je potřeba rozšířit (a zároveň dofinancovat) individuální podporu žáků formou odborných pracovníků a doplňujících aktivit, kvalitním zpracováním IVP, částečně také doplněním vzdělání pedagogů v některých disciplínách. Tohoto cíle bude dosaženo skrze následující aktivity: - identifikace žáků se SVP a plán nápravy (tvorba IVP), - individuální podpora a práce se žáky se SVP, - doplňující vzdělávání a socializace žáků se SVP, - vzdělávaní pedagogů pro rozvoj péče o žáky se SVP, - doplňujícími aktivitami pro realizaci projektu bude administrace a řízení projektu a publicita (hrazená z nepřímých nákladů), resp. komunikace směrem k cílovým skupinám a veřejnosti. V rámci projektu budou zapojeni speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce, třídní učitelé, lektoři doplňujících aktivit, externí školitelé a administrativní pracovníci projektu. Projekt bude realizován od 1. 7. 2013 do 28. 2. 2015, tj. po dobu 20 měsíců. V projektu bude podpořeno min. 70 žáků se SVP a min. 40 pedagogických a odborných pracovníků formou vzdělávání.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: Malostranská základní škola
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36367
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 28. 2. 2015

Výše dotace EU: 2 196 762 Kč
Veřejné zdroje ČR: 387 663 Kč
Celková dotace: 2 584 425 Kč
Celková částka: 2 584 425 Kč