Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Ke kvalitnímu vzdělávání moderně a efektivně

Ke kvalitnímu vzdělávání moderně a efektivně

  • Praha 9
Předkládaný projekt je zaměřený na modernizaci výuky umožňující zvyšování úrovně čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti žáků Gymnázia Čakovice. Primární cílovou skupinu tvoří minimálně 50 žáků prvního ročníku čtyřletého studia, resp. třetího ročníku šestiletého studia a ročníku navazujícího. Současně 10 pedagogů absolvuje sérii školení zaměřenou na využívání moderních postupů ve výuce, zejména rozvíjení čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Pedagogové vytvoří inovativní vzdělávací materiály zaměřené na zlepšení úrovně výše uvedených gramotností. Pokryjí učivo jednoho ročníku v předmětech ČJ, M, D, Z, Bi, Ch, F, ZSV. Při tvorbě výukových materiálů budou pravidelně spolupracovat se zkušeným metodikem. Do výuky vybraných předmětů bude zaveden vzdělávací projekt zaměřený na rozvoj čtenářské a přírodovědné gramotnosti využívající místních témat ve výuce. Vytvořené vzdělávací materiály budou minimálně z 90% zpracovány digitálně. Žáci budou při výuce a při přípravě využívat e-learning a tablety.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: Gymnázium Čakovice
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36390
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 30. 3. 2015

Výše dotace EU: 1 739 811 Kč
Veřejné zdroje ČR: 307 025 Kč
Celková dotace: 2 046 836 Kč
Celková částka: 2 046 836 Kč