Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Inovace přírodovědných předmětů s ...

Inovace přírodovědných předmětů s důrazem na mezipředmětové vazby pro žáky Malostranského gymnázia

  • Praha 1
Projektový záměr vychází z nově vytvořeného ŠVP, resp. z jeho revize po prvním odučeném cyklu (končícím v letošním školním roce 2012/2013), která odhalila řadu nedostatků. Konkrétně se jedná o chybějící mezipředmětové vazby a provázanost/ucelenost učiva, nedostatek odpovídajících výukových materiálů, nedostatečná atraktivita přírodovědných a technických předmětů, aj. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci pátého (kvinta) až osmého (oktáva) ročníku Malostranského gymnázia. Celkem se jedná aktuálně o 215 žáků, celkem bude za dobu projektu zapojeno min. 250 žáků - podpořených osob. Vedlejší cílovou skupinou jsou pedagogové gymnázia, kteří jsou zapojeni do inovace vybraných předmětů (biologie, chemie, fyzika, matematika, informatika, laboratorní práce). Zapojeno bude 14 pedagogů těchto předmětů. Mezi aktivity projektu patří: - analýza a inovace struktury předmětů, - inovace a tvorba vzdělávacích materiálů pro zapojené předměty, - přímá podpora žáků formou výuky inovovaných předmětů, -realizace doplňkových aktivit (exkurze, přednášky, žákovské projekty), - vzdělávání a rozvoj pedagogů. Mezi hlavní výstupy projektu patří analýza aktuálního stavu výuky předmětů a následná inovace ŠVP, tvorba a inovace materiálů na výuku zapojených předmětů v rozsahu 1155 vyučovacích hodin (pracovní listy, příklady z praxe, cvičení, prezentace, doplňkové texty, aj.) a cca 16 žákovských projektů. Bude podpořeno minimálně 250 žáků a 14 pedagogů vyššího gymnázia. Na projektu se budou podílet po odborné stránce pedagogové zapojených předmětů a administrativní pracovníci po stránce projektového řízení a zajištění odpovídajících výstupů projektu.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36366
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 28. 2. 2015

Výše dotace EU: 1 504 248 Kč
Veřejné zdroje ČR: 265 455 Kč
Celková dotace: 1 769 703 Kč
Celková částka: 1 769 703 Kč