Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Přístav Děčín - Rozbělesy, modernizace ...

Přístav Děčín - Rozbělesy, modernizace přístavní zdi

  • Děčín

Přístav Děčín - Rozbělesy, modernizace přístavní zdi

V rámci modernizace přístavní zdi bude provedena úprava její svislé stěny doplněním o opěry zajišťující bezpečné kotvení plavidel, zvýšena její únosnost pro možnost překladu těžkých a nadrozměrných kusů a doplněny vázací prvky.
Základní požadavkem na technické řešení je zajištění bezpečného vyvázání plavidel odpovídající potřebám při manipulacích při nakládce a vykládce, což je vyřešeno zřízením nové štětové stěny náhradou stávající ve špatném technickém stavu a přibetonávkou nové železobetonové stěny před stávající kamennou zdí. V této stěně budou normovým způsobem osazeny úvazné prvky a výstupní schodiště. Stabilita zdi je zajištěna zemními kotvami.Oproti investičnímu záměru došlo ke změně technologie stavebních prací, vyvolané výsledkyprůzkumů stávající přístavní zdi. Užitná hodnota investice se touto změnou nesnížila, naopak došlo k jejímu zlepšení.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Přístav Děčín - Rozbělesy, modernizace přístavní zdi

Region: Ústecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 1 OP Doprava
Žadatel: ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY
Registrační číslo: CZ.1.01/6.2.00/08.0093
Zahájení projektu: 1. 1. 2007
Ukončení projektu: 31. 12. 2008

Výše dotace EU: 23 174 202 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 089 565 Kč
Celková dotace: 27 263 767 Kč
Celková částka: 27 263 767 Kč

Galerie