Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > PRODLOUŽENÍ TRASY A METRA V PRAZE ...

PRODLOUŽENÍ TRASY A METRA V PRAZE - PROVOZNÍ ÚSEK V.A DEJVICKÁ (MIMO) - MOTOL

  • Praha 6
Předkládaný projekt řeší prodloužení trasy linky A metra v Praze ze stanice Dejvická do stanice Motol. Projekt je nezbytné realizovat především z toho důvodu, že celý severozápadní segment hlavního města Prahy je nedostatečně obsloužen veřejnou dopravou - stávající konečná na Vítězném náměstí je pouze necelé tři kilometry vzdálena od centra města, což se negativně projevuje především v době cestování z území Městské části Praha 6 do centra i ve velmi vysoké intenzitě návazné autobusové dopravy v okolí Vítězného náměstí. Realizace projektu významným způsobem přispěje k odstranění těchto negativních jevů. Výstupy projektu budou mít pozitivní přínos pro všechny obyvatele a návštěvníky území, kde bude realizován. Zvláště pozitivní přínosy se projeví v případě dopravní dostupnosti nemocnice v Motole, která je v současné době obsloužena pouze nevyhovující autobusovou dopravou. Předkladatel projektu chce dosáhnout zvýšení kvality života a snížení negativních dopadů na životní prostředí v celém severozápadním segmentu Prahy, a to prostřednictvím vybudováním kapacitního, spolehlivého, rychlého a bezpečného dopravního řešení, které přispěje nejenom ke zkvalitnění životního prostředí, ale i ke zvýšení atraktivity celého území, na kterém se projeví jeho pozitivní dopady. veškeré aktivity spojené s projektem bude realizovat Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 1 OP Doprava
Žadatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.1.01/5.1.00/10.0178
Zahájení projektu: 23. 12. 2009
Ukončení projektu: 6. 4. 2015

Výše dotace EU:8 128 089 494 Kč
Veřejné zdroje ČR:1 434 368 734 Kč
Celková dotace:9 562 458 228 Kč
Celková částka:9 562 458 228 Kč