Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 513: ...

Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 513: Lahovice - Vestec

  • Praha‒Zbraslav
  • , Praha‒Libuš
  • , Praha 12
  • , Vestec
Stavba 513 je umístěna v km 1,35 - 9,687 silničního okruhu kolem Prahy. Hlavní trasa je navržena v kategorii R27,5/100 s rozšířeným středním dělícím pásem na 4,0 m. V km 1,35 navazuje na stavbu 512 v místě mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/101, kde je zároveň stavba připravena na budoucí napojení dálnice D3. V km 3,65 je mimoúrovňová křižovatka Písnice, která napojuje přivaděč Vestec na silniční okruh. Přivaděč Vestec je v délce 1,62 km veden v kategorii shodné s hlavní trasou. Přivaděč končí okružní křižovatkou se silnicí II/603 s umožněním budoucího napojení Vestecké spojky. V km 4,72, v místě křížení se sil. III/0031, je mimoúrovňová křižovatka Břežany. V km 6,52, v místě křížení s ul. Hrazanskou, propojující obce Točná a Cholupice, je umístěn Nadjezd Točná, který řeší přeložku ulice Hrazanské a služební sjezdy pro vozidla údržby ŘSD ČR. V km 7,120 ? 9,045 je hlavní trasa vedena v tunelu, který je z částí hlouben a z části ražen. Pro každý směr je navržena samostatná tunelovátrouba. Klesající tunelová trouba směr Lahovice je dvoupruhová (šířka mezi obrubníky 9,75 m), stoupající ve směru Vestec je třípruhová (šířka mezi obrubníky 11,75 m). Součástí stavby je přesypaný tunel délky 70 m v km 9,250 ? 9,320. V km 9,451 přechází hlavní trasa na most přes Vltavu délky 236 m. Z mostu vychází rampy, které jsou součástí MÚK Strakonická, místo, kde se protínají stavby 513 a 514. Rozhraní staveb je v km 9,687. V rámci stavby 513 bude zhotoveno 5 ramp MÚK Strakonická.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 1 OP Doprava
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.1.01/2.1.00/08.0092
Zahájení projektu: 1. 12. 2006
Ukončení projektu: 30. 10. 2010

Výše dotace EU:3 371 105 235 Kč
Veřejné zdroje ČR:3 398 182 386 Kč
Celková dotace:6 769 287 621 Kč
Celková částka:6 769 287 621 Kč