Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - ...

Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)

  • Cheb

Délka rekonstruovaného úseku je 39,838 km. Stávající rychlost pro klasické soupravy je v rozpětí od 60 do 100 km/hod.
Základní kapacitní údaje stavby:
Zřízení koleje - nové UIC 60 s bezpodkladnicovým upevněním v délce 47 707 m, užité S 49 s tuhým upevněním v délce 10 382 m a nové S 49 v délce 138 m. Výhybky - 27 ks nových UIC 60 na betonových pražcích, 19 ks nových výhybek S 49 a 5 ks užitých tvaru S 49. Úprava úrovňových přejezdů - rekonstrukce 12, zrušení 1. Sanace železničního spodku - celkem 58,089 km. Nástupiště ostrovní ve stanici - nové 3, rekonstrukce 2. Nástupiště vnější ve stanici - 1, na zastávce - 3 rekonstruované. Železniční mosty a podchody - 41, lávka pro pěší 1, návěstní lávky 3, návěstní krakorce 1, propustky 47, silničnípropustek 1, zárubní zdi 1, opěrné zdi 2. Protihlukové zdi v délce 17,842 m. Staniční zabezpečovací zařízení - 6. Traťové zabezpečovací zařízení - elektronický autoblok v celé délce stavby. Přejezdové zabezpečovací zařízení - 12.Výstavba TV - celková délka jednokolejné trati je 30,382 km, dvojkolejné trati 9,456 km. Silnoproudá technologie - rekonstrukce 1 objektu trakční tranformovny Jindřichov a dále 2 spínací stanice Lázně Kynžvart a Lipová u Chebu.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 1 OP Doprava
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/08.0076
Zahájení projektu: 1. 11. 2007
Ukončení projektu: 31. 12. 2010

Výše dotace EU:2 655 502 198 Kč
Veřejné zdroje ČR: 978 189 917 Kč
Celková dotace:3 633 692 115 Kč
Celková částka:3 633 692 115 Kč