Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Optimalizace trati Benešov u Prahy ...

Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice

  • Benešov
  • , Čerčany
  • , Čtyřkoly
  • , Mnichovice
  • , Mrač
  • , Pětihosty
  • , Mirošovice
  • , Senohraby
  • , Strančice
  • , Všestary

Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice

Délka rekonstruovaného úseku je 23,95 km. Stávající rychlost pro klasické soupravy je 80 km/h. Zřízení koleje - nové UIC 60 s bezpodkladnicovým upevněním v délce 46 921 m, užité S 49 s tuhým upevněním v délce 5 965 m. Výhybky - 30 ks nových UIC 60 na betonových pražcích, 26 ks nových výhybek S 49 (přednostně utité). Úprava úrovňových přejezdů - rekonstrukce 3, zrušení 0. Sanace železničního spodku - celkem 53 km. Nástupiště ostrovní ve stanici - nové 4, rekonstrukce 1. Nástupiště vnější na zastávce -1 rekonstruované. Železniční mosty a podchody - nové 5, rekonstruované 41, lávka pro pěší 1, návěstní krakorce 1, návěstní lávky 2, propustky 41, zárubní zdi 12, opěrné zdi 4, silniční nadjezd 1. Protihlukové zdi v délce 17,842 m. Staniční zabezpečovací zařízení - elektronická stavědla 3. Traťové zabezpečovací zařízení - elektronický autoblok v celé délce stavby, automatické hradlo 3 + 1 traťové úseky. Přejezdové zabezpečovací zařízení - 8 upravených na přípojných tratích, 2 upravované na hlavní trati. Sdělovací zařízení - dálkové ovládání sigalizačního zařízení 23,95 km. Výstavba TV - celková délka dvoukolejné trati je 60,7 km. Silnoproudá technologie - rekonstrukce 1 objektu trakční tranformovny a měnírny.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 1 OP Doprava
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/06.0019
Zahájení projektu: 6. 10. 2006
Ukončení projektu: 31. 8. 2010

Výše dotace EU:2 566 814 783 Kč
Veřejné zdroje ČR:1 092 047 792 Kč
Celková dotace:3 658 862 575 Kč
Celková částka:3 658 862 575 Kč

Galerie