Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Optimalizace tratě Stříbro - Planá u ...

Optimalizace tratě Stříbro - Planá u Mariánských Lázní

  • Kočov
  • , Ošelín
  • , Bor
  • , Černošín
  • , Kladruby
  • , Planá
  • , Stříbro
  • , Svojšín

Délka rekonstruovaného úseku je 32,031 km. Stávající rychlost pro klasické soupravy je v rozpětí od 60 do 90 km/hod.
Základní kapacitní údaje stavby:
Zřízení koleje :
nové UIC 60 v délce 31 108 m,
užité UIC 60 v délce 2 996 m,
nové S 49 v délce 1812 m
užité S 49 v délce 4 438 m
Výhybky - 22 ks nových UIC 60 na betonových pražcích, 20 ks nových výhybek S 49. Úprava úrovňových přejezdů - rekonstrukce 7.
Sanace železničního spodku - celkem 32 km.
Nástupiště ostrovní ve stanici - nové 3. Nástupiště jednostranné vnější ve stanicích - 7.
Železniční mosty a podchody - 49, silniční most -3, lávka pro pěší 1, návěstní lávky 1, propustky 33, zárubní zdi 2, opěrné zdi 6.
Protihlukové zdi v délce 4 419 m.
Staniční zabezpečovací zařízení -7.
Traťové zabezpečovací zařízení - elektronický autoblok v celé délce stavby. Přejezdové zabezpečovací zařízení - 8.
Výstavba TV - celková montážní délka je 47 km.
Silnoproudá technologie - rekonstrukce 1 objektu trakční tranformovny Planá u M.L. a 1 spínací stanice Ošelín.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 1 OP Doprava
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/08.0082
Zahájení projektu: 12. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 5. 2012

Výše dotace EU:2 548 624 039 Kč
Veřejné zdroje ČR: 938 819 911 Kč
Celková dotace:3 487 443 950 Kč
Celková částka:3 487 443 950 Kč