Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Modernizace tratě Votice - Benešov u Prahy

Modernizace tratě Votice - Benešov u Prahy

  • Benešov
  • , Bystřice
  • , Olbramovice
  • , Votice

Délka rekonstruovaného úseku je 18,406 km. Stávající rychlost pro klasické soupravy je do 100 km/h. Zřízení koleje - nové UIC 60 s bezpodkladnicovým upevněním v délce 36 830 m, užité S 49 s tuhým upevněním v délce 5 687 m. Výhybky - 20 ks nových UIC60 na betonových pražcích, 16 ks nových výhybek S 49 (přednostně užité). Součástí stavby je zdvojkolejnění celého úseku. Sanace železničního spodku - celkem 39,813 km. Nástupiště ostrovní ve stanici - nové 2, nové vnější nástupiště ve stanici 3. Nástupiště vnější na zastávce ? 4 nové. Železniční mosty a podchody - nové 5, rekonstruované 17, zrušené 3, návěstní lávky 3, nové železniční propustky 6, rekonstruované 10, rušené propustky 3, nové zdi 5, rušené zdi 1, nové silniční mosty 2, rekonstruované silniční mosty 6 a 1 zrušený silniční most. Součástí stavby jsou 2 nové silniční propustky a 3 rekonstruované. Protihlukové zdi v délce 4 536 m. Staniční zabezpečovací zařízení - elektronická stavědla 2. Traťové zabezpečovací zařízení - elektronický autoblok v celé délce stavby. Sdělovací zařízení - dálkové ovládání signalizačního zařízení 18,405 km. Výstavba TV - celková montážní délka dvoukolejné trati je 43,860 km.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 1 OP Doprava
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/09.0141
Zahájení projektu: 01.07.2009
Ukončení projektu: 31.05.2013

Výše dotace EU:3 737 255 670 Kč
Veřejné zdroje ČR:1 572 964 180 Kč
Celková dotace:5 310 219 850 Kč
Celková částka:5 310 219 850 Kč