Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání

Informace o čerpání z fondů EU

Na této stránce naleznete informace o čerpání jak v programovém období 2014-2020, tak i v období 2007-2013.
Mezi základní aktivity Národního orgánu pro koordinaci patří monitorování implementace (operačních) programů NSRR (2007-2013) a DoP (2014-2020)  a navrhování systémových řešení v případě překážek omezujících implementaci či v případě porušení povinností vyplývajících z nařízení.

Čerpání v letech 2014-2020

 

Informace o výzvách 2014-2020

V tabulce naleznete základní údaje o aktuálních stavech výzev. Tabulka se aktualizuje 1x týdněPRV a OPR jsou aktualizovány čtvrtletně.
Kurz pro přepočet na Kč u OP PS ČR-PL je 1 € = 27,03 Kč
Datum a čas generování: 19. 9. 2016 7:05:12

Zdroj financování: Příspěvek Unie
Aktualizace PRV a OPR: březen 2016

    Návod na použití interaktivní tabulky [PDF, 560.04KB]

 


Čerpání v letech 2007-2013Pro informování o čerpání v letech 2007-2013 je vytvářena pravidelná:Jak probíhá čerpání?

Pro úplné porozumění vývoje implementace SF / FS a národních zdrojů je nezbytná znalost jejího průběhu (viz obr. níže).

Schéma průběhu čerpání finančních prostředků

    


Prodrobný popis průběhu čerpání finančních prostředků naleznete v monitorovací zprávě (2007-2013).