Monitorování

Monitorování je nedílnou součástí jak programového, tak i projektového cyklu. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci operačních programů, resp. projektů, a porovnávání získaných dat a informací s výchozím předpokládaným plánem. Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání operačního programu.
Monitorování finanční pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie na centrální úrovni je základním zdrojem informací potřebných pro řízení, koordinaci a tvorbu pravidelných monitorovacích zpráv či příležitostných analýz o pokroku v realizaci Národního strategického referenčního rámce pro vedení ministerstva, orgány Evropské komise, vládu České republiky, pro Parlament i pro širokou veřejnost.
V následujících odkazech naleznete aktuálně platné dokumenty. Starší verze dokumentů jsou uloženy v záložce Dokumenty.