Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg CENTRAL EUROPE > Novinky > Upozornění pro české partnery k ...

Upozornění pro české partnery k předkládání výdajů ke kontrole

11.01.2017: Upozornění se týká českých partnerů zapojených v projektech programu Interreg CENTRAL EUROPE.
S ohledem na předkládání žádostí o kontrolu ze strany českých partnerů prostřednictvím monitorovacího systému eMS si dovolujeme všechny české partnery upozornit, že předložení veškeré podpůrné dokumentace, která je specifikována např. v Pokynech pro české partnery nebo v Náležitostech dokladování je nutné učinit mimo eMS (resp. monitorovací systém předložení jakékoliv jiné dokumentace než tzv. zprávy o průběhu projektu a list of expenditure neumožňuje).
 
Současně si dovolujeme upozornit, že je bezpodmínečně nutné, aby čeští partneři poté, co v eMS předloží zprávu a list of expenditure a finalizují je (tzv. submitted to controller) svého kontrolora o této skutečnosti informovali. Kontakty naleznete v zde http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-eus-cil-3/    .