Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Výzva k předkládání nabídek pro ...

Výzva k předkládání nabídek pro korektury a editační služby

11.09.2017: Program spolupráce ESPON vypsal novou výzvu na předkládání nabídek v pro korektury a editační služby v anglickém jazyce.
Smlouva o poskytování služeb bude zahrnovat korektury a editační úpravy vybraných publikací, zpráv a dalších materiálů programu ESPON.
Úkoly
Poskytovatel služeb bude mít dva hlavní úkoly:
  • Korektury textu zahrnující revizi a opravu pravopisu, gramatiky, syntaxe a použité terminologie, uplatňování pravopisu a stylu tzv. „Corporate Identity“ programu ESPON a konvencí Meziinstitucionálního průvodce EU (EU Interinstitutional Style Guide), kontrolu správnosti a konzistence odkazů v celém dokumentu a zajištění konzistentní struktury kapitol a oddílů textu.
  • Editační práce zahrnující všechny prvky v korektuře, ale také odkazující na zlepšení struktury, srozumitelnosti a čitelnosti textu úpravou a/nebo přeskupením textu, odstraněním opakování, odstraněním nejednoznačností, harmonizací různých stylů psaní, zjednodušením spletitých vět, přezkoumáním výběru slov a sémantiky, případně navržením přidání, vymazání nebo restrukturalizace celých sekcí tak, aby byly texty sdělnější.
Další podrobnosti jsou k dispozici v zadávací dokumentaci
Rozpočet
Maximální dostupný rozpočet pro tuto smlouvu je 30 000 EUR bez DPH, ale včetně všech daní, náhrad, cestovních nákladů, ubytování a poštovních nákladů.
 
Zadávací dokumentace
Dokumentace související s výzvou (technické specifikace, přílohy, otázky a odpovědi) je přístupná v angličtině zdarma, a to až do 7 dnů před termínem předkládání nabídek na následujících odkazech:
·         ESPON EGTC e-Tendering Platform    
·         Portail des Marchés Publics of Luxembourg    
 
Uzávěrka
Uzávěrka pro podání nabídek je 10. října 2017 v 10 hodin středoevropského času.
Více informací
·         Případné žádosti o další informace zašlete e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
·         Toto oznámení o výběrovém řízení bylo zveřejněno v Lucemburku na „Portail des Marchés Publics" (www.marches.public.lu    ) a v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie” věnovanému evropskému zadávání veřejných zakázek TED (Tenders Electronic Daily    ).
 
Další informace k programu ESPON v angličtině naleznete na stránkách programu    .